December 2014

Museet har fået et ualmindelig fint og meget sanseligt værk til samlingen. Historien er lang, men god! Den korte version er, som følger:

For ca. et år siden henvendte en fin ældre herre sig til museet. Det blev til en frokost med museets direktør Michael Nellemann. I snakken om løst og fast fortalte han om et maleri, der måske kunne have museets interesse. Han fremviste et fotografi af et sjældent erotisk guldaldermotiv – på sin vis skåret over både Füseli og Abildgaards mareridtsscener, men alligevel helt sit eget og noget mere sanseligt!

Ditlev Blunck var kunstneren, og værket Mareridt er fra 1846. Han spurgte, om museet ville købe maleriet. Det ville man tænke over, men under alle omstændigheder ville man gerne se maleriet. Dengang hang det i Frankrig, men for et par måneder siden ringede den ældre herre og sagde, at billedet nu var i Danmark – om man ville komme forbi og se det?

På en visit hos familien Risom, som viste sig at være ejerne, genså Michael Nellemann værket, og mens han sad på hug og kiggede meget interesseret på det, fik han igen spørgsmålet, om museet ville købe det. Michael Nellemann havde diskuteret det med museets kunsthistoriker og vendt det med bestyrelsen. Alle var enige om at gå videre med sagen. Han sagde derfor, ” ja, jeg tror gerne vi vil købe det”, hvorefter Niels Risom glædestrålende svarede: ”Så må I få det! Hvis I virkelig gerne vil have det, vil jeg gerne have lov at forære museet det!”

Det har efterfølgende vist sig, at billedet har været anset for bortkommet i måske 100 år. Billedet dannede centrum for den store udstilling Intet at Skjule. En samling folder sig ud.

Ditlev Blunck, Mareridt, 1846Ditlev Blunck
Mareridt, 1846
Olie på lærred, 62 x 49 cm.
Erhvervet 2014

@