• Ordvandringer
  • Ordvandringer
  • Ordvandringer
  • Ordvandringer
  • Ordvandringer

Ordvandringer
Reservat for truede ord

Tag tøj på efter vejret og tag med på ordvandring i museets Reservat for truede ord. På tre udvalgte tirsdage kl. 16 vil en sprogkyndig udvælge fem ord og lade dem danne udgangspunkt for en oplysende, fornøjelig og hyggelig vandring i parken ved Nivaagaards Malerisamling. Efter ordvandringen er der mulighed for spisning i cafeen.

  • Tirsdag den 11.april kl. 16
  • Tirsdag den 9. maj kl. 16
  • Tirsdag den 13. juni kl. 16

Ordvandringen er gratis for årskortholdere eller når entreen til museet er betalt.

Tilmelding på info@nivaagaard.dk eller tlf. 49 14 10 17


@