Giovanni Battista Cima da Conegliano, Madonna med Kristusbarnet mellem to helgener, ca. 1495

Conegliano Giovanni Battista Cima da

Giovanni Battista Cima da Conegliano
Madonna med Kristusbarnet mellem to helgener, ca. 1495
Olie på træ, 71,5 x 102 cm.
Erhvervet 1900

 

Sacra conversazione, der på dansk kan oversættes med Hellig Samtale, er et motiv i billedkunsten, hvor Madonna med barnet er omgivet af helgener i stille, kontemplativ samtale eller samvær. Jesusbarnet ser sin korsfæstelse som i et syn. Selv om Jomfru Maria holder sin søn og omsorgsfuldt bøjer hovedet for at skabe kontakt, er barnets blik rettet mod noget i det fjerne. De to helgener står klar til at støtte, men også de er fjerne i blikket. Til højre ses Frans af Assisi, den asketiske munk, på mystisk vis modtog Kristi sårmærker på sin egen krop. Til venstre står Den hellige Ursula i en enkel men nobel klædedragt. Også hun har en krank skæbne i vente. Hun og hendes følge på 11.000 jomfruer blev slået ihjel på deres pilgrimsrejse til Rom.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Giovanni Battista Cima da Conegliano (ca. 1459-1517)
I kunsthistorien går kunstneren under navnet Cima. Han var populær i sin samtid, drev et større værksted og arbejdede for bestillere i såvel Venedig som på fastlandet, både adel, borgere og religiøse broderskaber. Cimas stil var under indflydelse af især Giovanni Bellinis kunst, men han fastholdt gennem hele sin karriere 1400-tallets figurtype, hvor især følsomme og alvorlige madonnabilleder i en stærk og varm kolorit var et gennemgående tema.

Beskrivelse

Giovanni Battista Cima da Conegliano
Madonna med Kristusbarnet mellem to helgener, ca. 1495
Olie på træ, 71,5 x 102 cm.
Erhvervet 1900

 

Sacra conversazione, der på dansk kan oversættes med Hellig Samtale, er et motiv i billedkunsten, hvor Madonna med barnet er omgivet af helgener i stille, kontemplativ samtale eller samvær. Jesusbarnet ser sin korsfæstelse som i et syn. Selv om Jomfru Maria holder sin søn og omsorgsfuldt bøjer hovedet for at skabe kontakt, er barnets blik rettet mod noget i det fjerne. De to helgener står klar til at støtte, men også de er fjerne i blikket. Til højre ses Frans af Assisi, den asketiske munk, på mystisk vis modtog Kristi sårmærker på sin egen krop. Til venstre står Den hellige Ursula i en enkel men nobel klædedragt. Også hun har en krank skæbne i vente. Hun og hendes følge på 11.000 jomfruer blev slået ihjel på deres pilgrimsrejse til Rom.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Giovanni Battista Cima da Conegliano (ca. 1459-1517)
I kunsthistorien går kunstneren under navnet Cima. Han var populær i sin samtid, drev et større værksted og arbejdede for bestillere i såvel Venedig som på fastlandet, både adel, borgere og religiøse broderskaber. Cimas stil var under indflydelse af især Giovanni Bellinis kunst, men han fastholdt gennem hele sin karriere 1400-tallets figurtype, hvor især følsomme og alvorlige madonnabilleder i en stærk og varm kolorit var et gennemgående tema.


@