Ældre Sagen

Museet fortsätter sitt goda samarbete med Ældresagen och har denna vår sammanställt ett spännande program med film och visningar för Ældresagens medlemmar. Detta sker på vissa fredagsförmiddagar. Efter arrangemanget kan deltagarna besöka museet.

För ytterligare information, kontakta Maria Westh på mw@nivaagaard.dk

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction – J. Niclas B. Jensen

@