,

Föredrag, tal m.m.

Som ett av få konstmuseer i Danmark kan vi skryta med att ha kvällsöppet hela fyra dagar i veckan. Det möjliggör många olika slags arrangemang, av vilka flertalet är föredrag. Föredragen har alltid på ett eller annat sätt en röd tråd som anknyter till utställningarna, museets historia eller husets omgivningar. Med utgångspunkt i specialutställningen av tidningsteckningar är humorn i konsten och kulturen ett ämne som vi tar upp under hösten med föredragsämnen med många spännande och helt olika vinklar.

Nivaagaards Malerisamling har installerat en hörslinga, så att föreläsningarna nu kan höras högt och tydligt, om du använder en hörapparat avsedd för denna.


@