,
Katja Bjørn. Videokonst
KATJA BJØRN
VIDEOKONST
21.1.-31.12.2018
Det som kan tänkas kan ritas_utställning
DET SOM KAN TÄNKAS KAN RITAS
KARIKATYRTECKNARE JENS HAGE
26.8.18–27.1.19

@