,
Det som kan tänkas kan ritas_utställning
DET SOM KAN TÄNKAS KAN RITAS
KARIKATYRTECKNARE JENS HAGE
26.8.18–27.1.19
(Dansk) Julie Boserup_udstilling
JULIE BOSERUP
PASSAGE
12 JANUARI - 25 AUGUSTI 2019

@