,

Aert van der Neer

Neer Aert van der
AERT VAN DER NEER
Landsbybrand ved nattetide, 1600-tallet
Neer Aert van der
AERT VAN DER NEER
Måneskin ved en hollandsk flod, ca. 1650

@