Ubekendt kunstner

Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Eksteriør med personer og heste, u.å.
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
En nordafrikansk havn. Til venstre galejslaver, u.å.
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Dreng med frugtfad, u.å.
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Interiør, u.å.
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Kvindeportræt, 1686-1700
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Lystighed i en bondestue, ca. 1650
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Mandsportræt, 1686-1700
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Mandsportræt, ca. 1550
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Mandsportræt, u.å.
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Ryttere spørger om vej, 1600-tallet

@