Ubekendt kunstner

Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Eksteriør med personer og heste, u.å.
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Kvindeportræt, 1686-1700
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Lystighed i en bondestue, ca. 1650
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Mandsportræt, 1686-1700
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Mandsportræt, ca. 1550
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Mandsportræt, u.å.

@