,

Ditlev Blunck

Blunck Ditlev
DITLEV BLUNCK
Mareridt, 1846
Blunck Ditlev
DITLEV BLUNCK
Selvportræt som friskarer, 1848

@