,

Herman Wilhelm Bissen

Bissen Herman Wilhelm
HERMAN WILHELM BISSEN
Buste af Adam Oehlenschlager (1779-1850), u.å.
Bissen Herman Wilhelm
HERMAN WILHELM BISSEN
Buste af fru V. Heise, f. Hage (1838-1912), 20. november 1860
Bissen Herman Wilhelm
HERMAN WILHELM BISSEN
Buste af grosserer og politiker Alfred Hage, 15. februar 1856
Bissen Herman Wilhelm
HERMAN WILHELM BISSEN
Ludvig Holberg (1684-1754), u.å.
Bissen Herman Wilhelm
HERMAN WILHELM BISSEN
Marmorbuste af Carl Ploug (1813-94), 21. december 1857
Bissen Herman Wilhelm
HERMAN WILHELM BISSEN
Marmorbuste af Peter Heise (1830-79), 31. januar 1862
Bissen Herman Wilhelm
HERMAN WILHELM BISSEN
Marmorbuste af den som barn afdøde Hother Hage, 1848
Bissen Herman Wilhelm
HERMAN WILHELM BISSEN
Venus binder sit hår, ca. 1842

@