,

Jørgen Sonne

Sonne Jørgen
JØRGEN SONNE
Hyrder i den romerske Campagna, 1835
Sonne Jørgen
JØRGEN SONNE
Tegnet forstudie til Hyrder i den romerske Campagna, ca. 1835
Sonne Jørgen
JØRGEN SONNE
Tre ridende kampagnoler, 1872

@