,

Ubekendt kunstner

Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Kopi efter Albert Küchler: Fru Marie Lehmann (1821-1849), f. Puggaard, som italienerinde med tamburin, u.å.
Ubekendt kunstner
UBEKENDT KUNSTNER
Portræt af Christopher Hage, u.å.
Ubekendt kunstner
UBEKENDT ITALIENSK KUNSTNER
To kvinder med kop, u.å.

@