,

Giuliano Bugiardini

Bugiardini Giuliano
GIULIANO BUGIARDINI
Madonna med Kristusbarnet og den lille Johannes Døber, u.å.

@