,

Artikel:
Hjemme i Kunsten – et tværfagligt samarbejde om kunst for unge i socialt udsatte boligområder

Af Sara Worm Tighe, ansvarlig for børn, unge og undervisning på Nivaagaards Malerisamling, Line Ali Chayder, museumsformidler på Louisiana Museum of Modern Art og Ida Schyum, projektleder for Hjemme i Kunsten. (Artiklen er udgivet i fagbladet Museumsformidlere i Danmark, februar 2021).

Hvordan gavner det unge fra udsatte boligområder, når kunstmuseer går sammen med boligsociale helhedsplaner om at forme et outreach-projekt? Hjemme i Kunsten er et samarbejdsprojekt, som tror på, at vi i fællesskab kan åbne kunstens verden op for unge fra socialt udsatte boligområder, så de kan få inspiration til at bruge kunst til at bygge bro i deres nabolag.

I 2019 startede et nyt samarbejde i Fredensborg Kommune kaldet Hjemme i Kunsten målrettet unge fra udsatte boligområder. I projektet deltager Louisiana Museum of Modern Art, Nivaagaards Malerisamling, de boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Kokkedal på Vej, ungdomsskolen UngFredensborg og Fredensborg Kommune med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet giver de unge en unik mulighed for at gå på opdagelse i kunstens verden, idet de bliver uddannet til at få fritidsjobs i kulturinstitutioner og afholde workshops for områdernes beboere samt at udsmykke lokalområdet.

Projektets metode består af en tredelt årlig cyklus kaldet Learning Lab, Art Lab og Event Lab, som vi i år har prøvet af for første gang.

Learning Lab: Appetitvækkeren
Under Learning Lab besøger museerne alle 7. klasser på Nivå og Kokkedal Skole, hvor en stor del af eleverne er fra socialt udsatte boligområder. Eleverne besøger også museerne, hvor de gennem mødet med kunst arbejder kreativt med deres egne tanker og drømme. Målet er, at de unge oplever, at kunst kan få en betydning i relation til deres eget liv. Fx laver de identitetscollager, hvor kunstværker fra de to museer fungerer som stand in for familiemedlemmer, eller rapper om steder, de føler sig hjemme. Disse fælles oplevelser rekrutterer de unge til det videre forløb Art Lab.

Art Lab: Fordybelse
Efter Learning Lab vælger de unge, om de vil fortsætte på Art Lab, hvor de uddanner sig ved blandt andet at udsmykke boligområderne sammen med kunstnere. På Art Lab inviterer museerne også de unge ind igen, men denne gang for at inspirere til, hvordan de selv kan formidle kunst og kreative workshops til andre.

Event Lab: Kunsten og de unge ud i virkeligheden
Projektets bæredygtighed styrkes under Event Lab, hvor de forskellige samarbejdspartnere tager et socialt ansvar ved at hyre de unge ind som inspiration for andre kulturorganisationer i kommunen. På Louisiana afholdt man sommerworkshop med nogle af de unge i boligområderne, og på Nivaagaards Malerisamling har man tilknyttet en fast stab af kunstambassadører, som hjælper til ved familieevents og i skoletjenesten.

COVID-19 ramte særligt Event Lab, da de unge skulle lave større kunstworkshops. I stedet skabte de mindre workshops for børn i institutioner og sommercamps med fokus på naturkunst og street art. Det mindre format styrkede de unges selvtillid og gav dem mod til at lære fra sig.

Samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner
Hjemme i Kunsten er grundlæggende tværfaglig og samskabende mellem sociale og æstetiske fagpersoner med forskellige målsætninger, projektet skal leve op til. Den kunstfaglige formidling og udbredelse af glæde ved kunst skal ske i boligområderne eller med unge der fra. Samtidig lærer de boligsociale helhedsplaner om kunsten som et frugtbart fælles tredje, hvor beboere i alle aldre har rost de unges værker for at skabe tryghed og samtaleemner, og udtrykt et håb for at kunst kan få flere til at ville bo i områderne.

Projektets indvirkning på de unge
Efter første år er der uddannet 28 kunstambassadører, 18 unge har fået lommepengejobs, og der er afholdt 43 workshops til over 750 af kommunens børn, og formidlet til mere end 1600 voksne. Men vigtigst handler projektet om de kvalitative resultater hos de enkelte unge. Projektet er løbende blevet evalueret gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews. Det viser sig, at det kreative arbejde har givet de unge en større forståelse for kunstneriske processer og kunstens betydning i bylivet samt fået udvidet deres kunstbegreb og analyseteknikker. Men eleverne understreger især, at de har lært noget personligt og socialt. De beskriver Hjemme i Kunsten, som et pusterum i hverdagen, hvor de kan være sig selv og etablere nye sociale relationer. De udtrykker også, at projektet giver dem en bredere empatisk forståelse for kulturforskelle:

“Ved at lære om, at kunst kan være mange forskellige ting, afhængig af hvordan man ser på kunst, har jeg lært bedre at forstå de forskellige livsopfattelser, som kan være mellem mennesker.” Kunstambassadør 14 år.

Samtidig føler de unge sig set og hørt i deres samfund:

“Jeg føler, at kommunen viser, at de tror på, at jeg kan noget. Samtidigt får jeg lov til at skabe betydning for borgerne i kommunen. Det betyder meget.” Kunstambassadør, 14 år.

Hjemme i Kunsten har dermed været med til at fremme mangfoldige fællesskaber, da de unge føler sig som en del af samfundet, frem for en minoritet. Gennem det tværfaglige arbejde får de unge en større forståelse af egne handlemuligheder og en stærkere tilknytning til lokale kunst- og kulturinstitutioner, hvilket nedbryder grænserne mellem de udsatte boligområder og deres omverden. Det har kun kunnet lykkes i kraft af samarbejdspartneres forskellige fagligheder.


@