,

En skønsom blanding

21. april – 27. juni 2021

Udstillingen præsenterer nye relationer mellem samlingsværker, der længe har stået i magasinerne, og hjemvendte perler, som har været udlånt, og nu endelig kan opleves i et glædeligt gensyn på museet.

Med fokus på museets stifter Johannes Hage viser ‘En skønsom blanding’ portrætter, landskaber, marinebilleder, religiøse motiver og genrescener. Motiver, der er kendetegnende for Johannes Hages (1842-1923) foretrukne smag, men også billeder fra hans egen samtid, der ikke udstilles så ofte, da de sjældent passer ind i ophængninger med Malerisamlingens tre gennemgående perioder: italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder. Udstillingen viser også enkelte modernistiske værker inspireret af ældre kunsthistorie, som er indkøbt af senere museumsdirektører.

‘En skønsom blanding’ kan opleves i museets Gl. Afdeling og den tilstødende sal, mens de to øvrige sale er lukket ned på grund af klimarenoveringen.

Historiske fotografier
I et af udstillingens sidegallerier indgår en række af museets store sort-hvide fotografier, der fortæller den enestående historie om godsejeren, politikeren og kunstsamleren Johannes Hage og hans sociale engagement og betydning for egnen omkring Nivå. Med udstillingens fokus på Malerisamlingens stifter medvirker fotografierne til at levendegøre dagligdagen og livet på godset og teglværket. Billederne skildrer de mennesker, som levede et helt liv omkring Nivaagaard, og de kulturhistoriske vartegn som stadig kan opleves i bybilledet. Johannes Hage blev for byen og dens borgere en slags patriark; han fik bygget en skole til landsbyens børn, et lille kapel og siden Nivå Kirke, så man ikke skulle gå 14 km til kirken i Karlebo, samt Nivå hospital. Han oprettede også den første sygekasse i landet og stiftede, året før han døde, Fonden Den Hageske Stiftelse, hvis formål det er at hjælpe mennesker med psykiske lidelser.

Den driftige virksomhed omkring teglværket var sammen med landbruget med til at skabe den velstand, som også satte Johannes Hage i stand til at skabe en fin og international kunstsamling. I 1903 opførte han i sin park et lille tempel til kunsten, som han i 1908 gjorde offentlig tilgængeligt med stiftelsen af det museum, der blev til Nivaagaards Malerisamling.

Samlingen
Museets kunstsamling består af knap 240 værker fordelt over 500 års kunsthistorie med markante kunstværker fra italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder. Netop værkerne fra renæssancen og barokken gør samlingen unik, fordi Nivaagaards Malerisamling, ud over Statens Museum for Kunst, er det eneste sted i landet, hvor man kan opleve en større samling af ældre europæisk kunst. Godt halvdelen skal hen over sommeren udlånes med henholdsvis danske guldalderværker til Rijksmuseum Twenthe i Holland og de ældre mesterværker til Skovgaard Museet i Viborg, mens udvalgte renæssanceværker vil kunne opleves på Alte Nationalgalerie i Berlin.

Sådan besøger du museet:
Velkommen til et museum med sikker afstand


@