Indskoling (0. – 3. klasse)

Detaljen fortæller: Ved hjælp af dialog, lege og praktiske øvelser har vi fokus på de mange detaljer og fortællinger, som gemmer sig i malerierne. Her er elevernes fantasi og ideer det vigtigste værktøj, og de får mulighed for at tale, tegne og skrive om, hvad de ser. I forløbet vil der også blive lagt vægt på at introducere eleverne for, hvad det vil sige at gå på museum.

Portrætter: Hvordan laver vi portrætter i dag? Hvordan ville du med et billede fortælle andre om, hvem du er? Med udgangspunkt i os selv og malerierne på museet vil dette forløb lægge vægt på identitet og repræsentation. Ved at tegne, skrive og fortælle, møder vi de forskellige personer i portrætterne og snakker om, hvad man kan sige med et billede.

Bibelske fortællinger: Hvem er kvinden med barnet på skødet? Hvordan kan man kende Jomfru Maria? Ved hjælp af dialog, lege og praktiske øvelser, ser vi på farver og symboler i de religiøse motiver fra samlingen. Dette forløb giver eleverne et indblik i de bibelske historier, der fortælles i malerierne.

Historien om en samler og hans museum: Eleverne hører historien om, hvordan Johannes Hage indkøbte kunst og stiftede det, der nu er et statsanerkendt kunstmuseum, nemlig Nivaagaards Malerisamling. Vi ser nærmere på nogle af samlingens highlights og hører spændende historier bl.a. om det berømte Rembrandt-røveri.

SÆRUDSTILLING: Hans Scherfig. Myter og drømme
9.2. – 7.6. 2020

Undervisningstilbud til indskoling og mellemtrin: Eleverne skal opleve, hvordan Hans Scherfig (1905 – 1979) malede. Scherfig rejste aldrig selv til hverken jungle eller savanne. Alligevel er det elefanter, giraffer, næsehorn og aber i deres naturlige omgivelser, der fylder hans malerier.

Kan alle dyr være venner? På udstillingen skal eleverne undersøge Scherfigs billeder. Hvad var det for en verden Scherfig malede? Hvorfor ser hans dyr så venlige og fredelige ud? Hvordan arbejdede Scherfig med lys, farver og kompositioner for at skabe harmoni og idyl?

Drømmen om en bedre verden: Scherfig var politisk engageret og ønskede en lykkelig verden. Naturen blev et billede på denne verden. I dag er tapirer, næsehorn og tigre truede dyr. Vi mennesker jagter dyrene og fælder i foruroligende fart junglen og dyrenes levested forsvinder.

Forløbet veksler mellem fortælling, dialog og øvelser. Undervejs vil vi foran værkerne fx fortælle myten om Orfeus, arbejde med kreative skriveøvelser, lytte til junglens lyde, eksperimentere med kropssprog, tegne et dyrebillede inspireret af Scherfigs kunst og nyde de smukke malerier.

Læringsmål: Vi ønsker at aktivere elevernes sanser, følelser og fantasi og formidle glæde ved æstetiske oplevelser. Gennem dialog og aktiv deltagelse ønsker vi at understøtte et demokratisk fællesskab, der analyserer og tolker billedkunsten, ved at give plads til nye erfaringer om sig selv, omverden og andres livserfaringer.

Fag: Dansk og billedkunst.

Kompetenceområder: Billedanalyse og billedkommunikation (billedkunst) & fortolkning og kommunikation (dansk).

Færdigheds- og vidensmål:
Billedkunst: Eleverne kan samtale om billeders funktion, opbygning og indhold.
Eleven kan fremstille et billede med et tematisk udtryk ud fra oplevelser.
Eleven kan aflæse centrale informationer i billeder.
Dansk: Eleven kan deltage i en fortolkning.
Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling.
Eleven kan undersøge virkemidler og budskaber.

Varighed. 1 time eller 2 timer.

Booking: Undervisnings- og udviklingsansvarlig Sara Worm Tighe: st@nivaagaard.dk eller tlf. 4914 1017.

I kan altid skrive en mail eller ringe til Sara for spørgsmål eller særlige ønsker.


@