,

Indskoling (0. – 3. klasse)

Detaljen fortæller: Ved hjælp af dialog, lege og praktiske øvelser har vi fokus på de mange detaljer og fortællinger, som gemmer sig i malerierne. Her er elevernes fantasi og ideer det vigtigste værktøj, og de får mulighed for at tale, tegne og skrive om, hvad de ser. I forløbet vil der også blive lagt vægt på at introducere eleverne for, hvad det vil sige at gå på museum.

Portrætter: Hvordan laver vi portrætter i dag? Hvordan ville du med et billede fortælle andre om, hvem du er? Med udgangspunkt i os selv og malerierne på museet vil dette forløb lægge vægt på identitet og repræsentation. Ved at tegne, skrive og fortælle, møder vi de forskellige personer i portrætterne og snakker om, hvad man kan sige med et billede.

Bibelske fortællinger: Hvem er kvinden med barnet på skødet? Hvordan kan man kende Jomfru Maria? Ved hjælp af dialog, lege og praktiske øvelser, ser vi på farver og symboler i de religiøse motiver fra samlingen. Dette forløb giver eleverne et indblik i de bibelske historier, der fortælles i malerierne.

Historien om en samler og hans museum: Eleverne hører historien om, hvordan Johannes Hage indkøbte kunst og stiftede det, der nu er et statsanerkendt kunstmuseum, nemlig Nivaagaards Malerisamling. Vi ser nærmere på nogle af samlingens highlights og hører spændende historier bl.a. om det berømte Rembrandt-røveri.

Efteråret 2022: Bogstaver og billeder

Til efterårets udstillinger SOMEDAY IS NOW. DAHN VO PRÆSENTERER SISTER CORITA og SOFONISBA – HISTORIENS GLEMTE MIRAKEL tilbyder vi et forløb om venskab, der giver børnene plads til at gå på opdagelse i bogstaver, ord og malerier. Der er masser af leg, fortælling og eksperimenter.

Forløbet er målrettet ’de store’ i børnehaver, 0. og 1. klasser.

Her ønsker vi at aktivere børnenes sanser, følelser og indlevelsesevne og formidle glæde ved æstetiske oplevelser.

Gennem dialog og aktiv deltagelse undersøger vi kunst af popkunstner og nonne Sister Corita (1918-1986), der skabte ordrige værker og tilskyndede en kærlig og retfærdig verden. Og vi undersøger, hvordan renæssancekunstneren Sofonisba Anguissola (1532-1629/1630) på sine malerier fortalte, hvordan det var at være barn i sin samtid.

Undervejs ønsker vi at understøtte et demokratisk fællesskab, hvor børnene kan lege med og udtrykke sig om/i billeder. Til slut skal børnene skabe egne billeder af en venlig og rar verden vha. bogstaver, ord og tegning.

Hvornår: Undervisningsforløbet kan bookes 3. september 2022 – 15. januar 2023.

Varighed: Forløbet varer 2 timer inklusivt børnenes eget billedarbejde.  Forløbet varer 1 time uden billedarbejde.

Pris: 300 kr. / 450 kr. – Undervisningen er gratis for skoler og institutioner i Fredensborg kommune

Booking:
Undervisningsansvarlig Ditte Toft Jacobsen: dj@nivaagaard.dk eller tlf. 4914 1017.

I kan altid skrive en mail eller ringe til Ditte for spørgsmål eller særlige ønsker.

Kunsten at være barn

Til efterårets udstilling SOFONISBA – HISTORIENS GLEMTE MIRAKEL tilbyder vi et forløb, hvor eleverne kan gå på opdagelse i de omkring 400 år gamle malerier og være med til at undersøge, hvordan det mon var at være barn dengang og nu.

Forløbet er målrettet 2.-5. klasse.

Vi ønsker at aktivere elevernes sanser, følelser og indlevelsesevne og formidle glæde ved æstetiske oplevelser. Vi inviterer eleverne til at undersøge børnene på malerierne og skabe historier om det liv, der kunne forme sig for personerne. Hvordan mon børnenes køn, religion, dannelse og sociale stand var med til at skabe deres livsbaner, og hvordan er det i dag – har alle lige muligheder for at skabe det liv, de drømmer om?

Da kunstneren Sofonisba Anguissola (1532-1629/1630) levede var der forskellige forventninger til pigers og drenges liv og uddannelse. Sofonisba var selv en af de få piger, som dengang blev uddannet kunstmaler.

Undervejs ønsker vi at understøtte et demokratisk fællesskab, der analyserer og tolker billedkunsten ved at give plads til nye erfaringer om sig selv, omverden og andres livserfaringer. Forløbet slutter med, at eleverne skal formidle deres egne fremtidsdrømme æstetisk.

Hvornår: Undervisningsforløbet kan bookes 3. september – 15. januar 2023.

Varighed: Forløbet varer 2 timer inklusivt børnenes eget billedarbejde.  Forløbet varer 1 time uden billedarbejde.

Pris: 300 kr. / 450 kr. – Undervisningen er gratis for skoler og institutioner i Fredensborg kommune

Fag: Dansk og billedkunst.

Kompetenceområder: Billedanalyse, billedfremstilling og billedkommunikation (billedkunst) & fortolkning og kommunikation (dansk).

Færdigheds- og vidensmål:

Billedkunst:
Eleven kan samtale om billeders opbygning, indhold og funktion

Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelsen, ideer og oplevelser.

Dansk:
Eleven kan lege med og udtrykke sig om billeder og forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om billeder.

Eleven kan undersøge billeders virkemidler og udtrykke sin billedforståelse.

Booking:
Undervisningsansvarlig Ditte Toft Jacobsen: dj@nivaagaard.dk eller tlf. 4914 1017.

I kan altid skrive en mail eller ringe til Ditte for spørgsmål eller særlige ønsker.


@