,

Indskoling (0. – 3. klasse)

Detaljen fortæller: Ved hjælp af dialog, lege og praktiske øvelser har vi fokus på de mange detaljer og fortællinger, som gemmer sig i malerierne. Her er elevernes fantasi og ideer det vigtigste værktøj, og de får mulighed for at tale, tegne og skrive om, hvad de ser. I forløbet vil der også blive lagt vægt på at introducere eleverne for, hvad det vil sige at gå på museum.

Portrætter: Hvordan laver vi portrætter i dag? Hvordan ville du med et billede fortælle andre om, hvem du er? Med udgangspunkt i os selv og malerierne på museet vil dette forløb lægge vægt på identitet og repræsentation. Ved at tegne, skrive og fortælle, møder vi de forskellige personer i portrætterne og snakker om, hvad man kan sige med et billede.

Bibelske fortællinger: Hvem er kvinden med barnet på skødet? Hvordan kan man kende Jomfru Maria? Ved hjælp af dialog, lege og praktiske øvelser, ser vi på farver og symboler i de religiøse motiver fra samlingen. Dette forløb giver eleverne et indblik i de bibelske historier, der fortælles i malerierne.

Historien om en samler og hans museum: Eleverne hører historien om, hvordan Johannes Hage indkøbte kunst og stiftede det, der nu er et statsanerkendt kunstmuseum, nemlig Nivaagaards Malerisamling. Vi ser nærmere på nogle af samlingens highlights og hører spændende historier bl.a. om det berømte Rembrandt-røveri.

SÆRUDSTILLING: Ib Spang Olsen
3.10. 2021 – 9.1. 2022

Vi tilbyder et forløb for de mindste klasser om den folkekære tegner og illustrator Ib Spang Olsen. I forløbet får eleverne rig mulighed for at slippe fantasien løs, lege med bogstaver og ord og høre masser af skønne historier.

Ib Spang Olsen boltrede sig i både billeder og ord. Han var nær ven til forfattere og digtere som Tove Ditlevsen og Halfdan Rasmussen, illustrerede flittigt H.C. Andersen og vidunderlige børnebøger. Hans hjerte bankede særligt for de mindste såvel som for naturens dyr og planter, og hans frodige tegninger emmer af kærlighed til livet.

Læringsmål: Vi ønsker at aktivere elevernes sanser, følelser og fantasi og formidle glæde ved æstetiske oplevelser. Gennem dialog og aktiv deltagelse ønsker vi at understøtte et demokratisk fællesskab, der analyserer og tolker billedkunsten ved at give plads til nye erfaringer om sig selv, omverden og andres livserfaringer.

Fag: Dansk og billedkunst.

Kompetenceområder: Billedanalyse og billedkommunikation (billedkunst) & fortolkning og kommunikation (dansk).

Færdigheds- og vidensmål:
Billedkunst:
Eleverne kan samtale om billeders funktion, opbygning og indhold.
Eleven kan fremstille et billede med et tematisk udtryk ud fra oplevelser.
Dansk:
Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling.
Eleven kan undersøge virkemidler og budskaber.

Varighed. 1 time eller 2 timer.

Booking: Ansvarlig for børn, unge og undervisning Sara Worm Tighe: st@nivaagaard.dk eller tlf. 4914 1017.

I kan altid skrive en mail eller ringe til Sara for spørgsmål eller særlige ønsker.


@