Genrescene

Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Don Quixote og Sancho Panza ved en skillevej, u.å. (efter 1847)
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
En auktionsscene, 1835
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
En flyttedagsscene, 1831
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
En fængselsscene i Rom, 1837
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
En ung pige og to fiskere, ca. 1853
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Faderglæde, ca. 1839
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Fra et romersk osteria, piberygende jægere og italierinder
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Italiener. Studie til Skt. Antonius-festen i Rom, ca. 1838
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Italienerinde, der hilser fra et vindue, u.å.
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Napolitansk dreng og hund. Studie til Scene af det napolitanske folkeliv, ca. 1839
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Philemon og hans anklagere. Scene fra L. Holbergs Det lykkelige skibbrud, 5. akt, 9. scene (Skitse til maleri med samme motiv, 1859), ca. 1859
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Romerinde med et barn. Studie til Skt. Antonius-festen i Rom, ca. 1838
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Romerske borgere forsamlede til lystighed i et osteri, 1839
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Scene af det napolitanske folkeliv. Studie, ca. 1839
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Tegnet forstudie til Dansende romerinde, før 1838
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Vielgeschreys genvordigheder, Scene fra L. Holbergs "Den stundesløse", 1. akt, 6. scene (Skitse), før 1850

@