,

MUSEETS STRATEGI 2019-21 »

 

 

Vision

Nivaagaards Malerisamling er et kulturelt mødested, der inspirerer gæsten til at spejle sit liv i 500 års billedkunst og derved opnå en dybere forståelse af sig selv og sin samtid.

 

Mission

Vi sammenstiller historiske værker fra vores enestående samling af dansk guldalder, italiensk renæssance og hollandsk barok med nyere værker og inviterer gæster i alle aldre til fordybelse, refleksion og indsigt. Vi skaber rammen for et mangfoldigt og levende lokalt kulturliv i stifteren Johannes Hages ånd, og en permanent samling i verdensklasse og vedkommende særudstillinger gør museet til en rejse værd.

 

Kerneværdier

Generøsitet
Nærvær
Liv

 

Vedtaget af bestyrelsen for Nivaagaards Malerisamling i 2019.


@