,

Nyerhvervet grund ved Nivå Station – Danh Vo præsenterer

Nivaagaards Malerisamling har med støtte fra Det Obelske Familiefond købt og overtaget en grund ved Nivå Station, 800 meter fra museet. Med den nyerhvervede grund, sat til salg af DSB, stadfæster museet sin forankring i byen – ikke med en traditionel skulptur, men med et stykke jord, der vil forandre sig over tid.

Grunden er på 690 m2. Her får den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo, som Nivaagaards Malerisamling sidste år indledte et samarbejde med, frie tøjler til med tiden at skabe en have i regi af projektet ’Danh Vo præsenterer’. Mange kunstnere og kunstnergrupper har gennem historien dyrket haven og dens glæder, men Danh Vo skal ikke bruge sin have som motiv, han skal ikke male den – for Vo er der noget andet på spil: En have er en måde at tænke på, en måde at være i verden på, som på mange måder står i kontrast til det hæsblæsende internationale udstillingsliv, han har levet i mange år.

Danh Vo udtaler:
Det er virkelig inspirerende, at Nivaagaards Malerisamling har købt denne grund og kastet sig ud i en ny og eksperimenterende kunstform, hvor ingen af os helt ved, hvor projektet ender. Jeg har sjældent oplevet noget så radikalt i min karriere, og jeg glæder mig til at lytte til stedet og se, hvad der gror frem på alle måder. Der findes ikke en smukkere skulptur end en have.

Man kan ikke skynde på en spire
En have kan være et sted for kultivering, rekreation, kontemplation. I haven kan man mødes og være fælles, eller man kan sætte sig en stund og fordybe sig. I arbejdet med en have må man overgive sig til en langsommere tid; man kan ikke skynde på en spire og haven skal passes, vandes og varetages i overensstemmelse med de givne omstændigheder. På en poetisk og subtil måde modsætter havearbejdet sig det hektiske og resultatorienterede, som ofte kendetegner vores moderne liv.

Museer og kunstnere samarbejder normalt indenfor en stram tidshorisont og med mange deadlines. I haven på den nyerhvervede grund vil en anden tidslighed herske, her er ingen fastlagte planer eller mål for øje. Ved at skabe en have sammen, har museet og kunstneren sået et frø til en anden måde at gøre tingene på.

Museumsdirektør Andrea Rygg Karberg fortæller:
Når man ser Danh Vo arbejde i naturen omkring sit studio i Güldenhof uden for Berlin, øges forståelsen for hans kunst og arbejdsproces, der har det med at vokse organisk frem. Natur betyder mere og mere for Vo i hans kunst og liv, som for os andre, og haven her er et både kunstnerisk og ideologisk eksperiment af tiden.

Haven er vores gave til Nivå, der skal medvirke til at skabe nytænkende, grønne og kunstneriske oplevelser langs Kystbanen. Med vores igangværende klimarenovering går Nivaagaards Malerisamling ind i en ny epoke med en grøn museumsprofil, hvor det også er museets ønske at formidle og leve bedst muligt op til ’bæredygtighed’ som et verdensmål. Det er en stor glæde, at museet får denne satellit ved stationen, der taler ind i Malerisamlingens historie og identitet, som er dybt forankret i Nivå – og omvendt.

Tværfaglige inspirationer

I 2020 præsenterede Danh Vo yndlingskunstnere fra sin egen samling på museet, som har stor betydning for hans kunst. I 2021 præsenterer Vo inspirerende personligheder fra andre fag uden for Malerisamlingens mure: en kok, en videnskabsmand og organisationen ART 2030, der forener kunst med FN’s verdensmål.

ART 2030 har gennem det seneste år skabt forbindelse mellem kunstneren og professor Carsten Rahbek, hvis tanker omkring bæredygtighed og biodiversitet ligger til grund for Vos første udvikling af haven. Vo, der voksede op i Nivå, hvor han kom til med sin familie som flygtning fra Vietnam, har genopdaget Nivås natur på gåture i landskabet sammen med Carsten Rahbek, Christian Puglisi og ART 2030. I samarbejde med kokken Christian Puglisi, der ligeledes kom til Nivå som barn, står Vo også bag en kartoffelmark, som alle byens børn og borgere er inviteret til at deltage i.

Læs mere om kartoffelmarken og aktiviteterne omkring den her.


@