• Raptræet blomstrer på Nivaagaards Malerisamling

Raptræet blomstrer på Nivaagaards Malerisamling

Rap-teksterne, der gror på træet udenfor museet og på hegnet ved indgangen til parken, er udsprunget af projektet Hip Hop Hub, hvor skoleelever mellem 16-24 år på 11 workshops har samarbejdet med to rappere og en forfatter.

Hver elev fik til opgave at skrive mindst fire verslinjer med inspiration fra Malerisamlingens Mareridt (Ditlev Blunck, 1846) og et ord fra parkens Reservat for Truede Ord.

Sidst på dagen performede eleverne deres rap.

Om produktet
Teksterne er Nivaagaards friske bud på den frugtbare – i næsten bogstavelig forstand – dialog, som kan opstå, når unge øjne med moderne perspektiver betragter ældre værker og ord.

Teksterne er rimede og nedskrevne, men tillige båret af en mundtlig tilgang til sproget – (rap står for R.A.P. – Rhythm And Poetry), så formen er ganske meget anderledes end øvrige værker i samlingen.

Indholdet tilbyder derimod, ligesom malerierne, ’beskueren’ (læseren) metaforer på og historier om de narrative dobbeltheder, som til alle tider har optaget menneskesindet: uskyld – synd, mareridt – drøm, lys – mørke, menneske – dyr, drift – fornuft, de to køn og livets forgængelighed.

Således danner rap-installationen et konkret ’vækstlag’ og spejler de bedagede ord fra den modsatte ende af spektret: For hvor Reservatet indeholder ord, der er i fare for at forsvinde pga. manglende brug, indeholder rap-teksterne ord så nye, at de endnu ikke har fundet vej til officielle ordbøger.

Om projektet og kunstnerne
Elever fra: HF-C Efterslægten, UU 10.klasseskolen Helsingør, Virum Gymnasium, 10.klasse Trongårdsskolen, Frederiksborg Gymnasium, EUX Esnord, Espergærde Gymnasium

Rapperne: Iris, Ham Den Lange (Thorbjørn) og Pelle (Pelle Jon Møller) samt Henrik fra Rapolitics

Forfatteren: Iben Claces

Økonomisk støtte fra: Statens Huskunstnerordning og Nordea-fonden


@