,

Ubekendt kunstner. Malet i Adriaen van de Veldes stil

Ubekendt kunstner. Malet i Adriaen van de Veldes stil
Hollandsk landskab med får, vædder, ged og fjerkræ foran en hytte, 1658
Olie på lærred, 45,5 x 56,7 cm.
Inventarnummer: 0057NMK
Erhvervelse: Købt i Paris i 1903

Foran en fold ses et liggende får med en brægende vædder bag sig. Ved fårets højre side har en flok duer og to høns samlet sig. Den ene høne spankulerer rundt og søger efter føde, og nær fårefolden i baggrunden ses en liggende sort gris. Bag hønsene og duerne er der udsigt til en eng med græssende kreaturer.

Billedet har tidligere været tilskrevet den hollandske kunstner Adriaen van de Velde, der med sine friluftstudier er blevet anset for at være et vigtigt led i udviklingen af det realistiske hollandske landskabsmaleri i midten af 1600-tallet. Efter en teknisk og kunsthistorisk ekspertvurdering tilskrives værket ikke længere Van de Velde. Maleren af dette billede har dog haft et indgående kendskab til Van de Veldes produktion, og det er muligt, at kunstneren kan have være tilknyttet Van de Veldes værksted som elev.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Beskrivelse

Ubekendt kunstner. Malet i Adriaen van de Veldes stil
Hollandsk landskab med får, vædder, ged og fjerkræ foran en hytte, 1658
Olie på lærred, 45,5 x 56,7 cm.
Inventarnummer: 0057NMK
Erhvervelse: Købt i Paris i 1903

Foran en fold ses et liggende får med en brægende vædder bag sig. Ved fårets højre side har en flok duer og to høns samlet sig. Den ene høne spankulerer rundt og søger efter føde, og nær fårefolden i baggrunden ses en liggende sort gris. Bag hønsene og duerne er der udsigt til en eng med græssende kreaturer.

Billedet har tidligere været tilskrevet den hollandske kunstner Adriaen van de Velde, der med sine friluftstudier er blevet anset for at være et vigtigt led i udviklingen af det realistiske hollandske landskabsmaleri i midten af 1600-tallet. Efter en teknisk og kunsthistorisk ekspertvurdering tilskrives værket ikke længere Van de Velde. Maleren af dette billede har dog haft et indgående kendskab til Van de Veldes produktion, og det er muligt, at kunstneren kan have være tilknyttet Van de Veldes værksted som elev.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 


@