,

Schwartz Frans

Frans Schwartz
Portræt af fru pastorinde Tidemand, 1890
Pastel på papir, 400 x 300 mm.
Inventarnummer: 0141NMK
Testamentarisk gave fra Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

Med en eftertænksom mine ser en ældre kvinde ud i luften. Om hovedet bærer hun en fin sort kyse, der går i ét med hendes sorte kjole. Ved at lade den mørke beklædning og baggrund stå i skarp kontrast til pastorindens lyse hud drages blikket naturligt mod hendes på en gang udtryksfulde og indadvendte ansigtsudtryk. Den sorte beklædnings varierende foldekast er virtuost gengivet med varierende grå nuancer. Kroppens drejning mod højre set fra beskuerens synsvinkel røber, at kvindeportrættet oprindeligt har været en del af et par, hvor ægtefællen Pastor Tidemand i sit portræt har været orienteret mod venstre og dermed vendt mod sin hustru. Portrættet er efter al sandsynlighed udført under et af Frans Schwartz’ besøg på herregården Rydebäck, som ejedes af Vilhelmine Heise, Johannes Hages søster.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frans (Johan Georg) Schwartz (1850-1917)

Beskrivelse

Frans Schwartz
Portræt af fru pastorinde Tidemand, 1890
Pastel på papir, 400 x 300 mm.
Inventarnummer: 0141NMK
Testamentarisk gave fra Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

Med en eftertænksom mine ser en ældre kvinde ud i luften. Om hovedet bærer hun en fin sort kyse, der går i ét med hendes sorte kjole. Ved at lade den mørke beklædning og baggrund stå i skarp kontrast til pastorindens lyse hud drages blikket naturligt mod hendes på en gang udtryksfulde og indadvendte ansigtsudtryk. Den sorte beklædnings varierende foldekast er virtuost gengivet med varierende grå nuancer. Kroppens drejning mod højre set fra beskuerens synsvinkel røber, at kvindeportrættet oprindeligt har været en del af et par, hvor ægtefællen Pastor Tidemand i sit portræt har været orienteret mod venstre og dermed vendt mod sin hustru. Portrættet er efter al sandsynlighed udført under et af Frans Schwartz’ besøg på herregården Rydebäck, som ejedes af Vilhelmine Heise, Johannes Hages søster.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Frans (Johan Georg) Schwartz (1850-1917)


@