,

Vermehren Frederik

Frederik Vermehren 
En italiensk hyrdedreng, 1856
Olie på lærred, 50 x 38 cm.
Inventarnummer: 0155NMK
Testamentarisk gave fra Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

En italiensk hyrdedreng ser med et agtpågivende blik ud på beskueren, mens han holder om sin hyrdestok med et fast greb. I baggrunden tårner en bjergskråning sig op, mens himlen er præget af en altdominerende lyseblå farve. Hyrdedrengen indtager en markant position i forgrunden, mens det bagvedliggende landskab understreger hans identitet som en hyrde, der lever i pagt med naturen. Det er således med drengen i centrum, at kunstneren har bygget billedets motiv op. Maleriet blev færdiggjort i Rom efter studier, som Vermehren havde udført i Gerano. Dog ses en tydelig inspiration fra Jørgen Roeds tidligere gengivelser af det italienske hyrdeliv samt Constantin Hansens maleri En hyrdedreng fra Pompeji, der også har en hyrde som det primære motiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Frederik (Frits) Nicolai Vermehren (1823-1910)
Vermehren udstillede på Charlottenborg i foråret 1847 med et maleri af en skomager. Ærligheden i den usmykkede fremstilling af jævne og dagligdags folkelivsskildringer blev central i Vermehrens produktion. Den nationalromantiske kunstopfattelse, som var fremherskende i tiden fik mange kunstnere til at holde fast i N.L. Høyen’s ønske om at skildre bl.a. almuelivet. Det er Vermehrens fiskerkoner, sædemænd og andre skikkelser fra bondelivet smukke eksempler på.

Vermehren var som underviser på akademiet ikke blind for tidens stræben mod større realisme og bl.a. P.S. Krøyers talent. Han forblev imidlertid selv som nationalromantisk folkelivsmaler en fastholder af situationer. Hans personer og miljøer fryses fast i en tidløshed som oftest har medført, at malerierne er blevet brugt til illustrationer af eksempelvis genudgivelser af Steen Steensen Blichers noveller. Han blev dog aldrig decideret realist, som man kender stilen fra Frankrig.

Beskrivelse

Frederik Vermehren 
En italiensk hyrdedreng, 1856
Olie på lærred, 50 x 38 cm.
Inventarnummer: 0155NMK
Testamentarisk gave fra Vilhelmine Heise, f. Hage, 1912

 

En italiensk hyrdedreng ser med et agtpågivende blik ud på beskueren, mens han holder om sin hyrdestok med et fast greb. I baggrunden tårner en bjergskråning sig op, mens himlen er præget af en altdominerende lyseblå farve. Hyrdedrengen indtager en markant position i forgrunden, mens det bagvedliggende landskab understreger hans identitet som en hyrde, der lever i pagt med naturen. Det er således med drengen i centrum, at kunstneren har bygget billedets motiv op. Maleriet blev færdiggjort i Rom efter studier, som Vermehren havde udført i Gerano. Dog ses en tydelig inspiration fra Jørgen Roeds tidligere gengivelser af det italienske hyrdeliv samt Constantin Hansens maleri En hyrdedreng fra Pompeji, der også har en hyrde som det primære motiv.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Johan Frederik (Frits) Nicolai Vermehren (1823-1910)
Vermehren udstillede på Charlottenborg i foråret 1847 med et maleri af en skomager. Ærligheden i den usmykkede fremstilling af jævne og dagligdags folkelivsskildringer blev central i Vermehrens produktion. Den nationalromantiske kunstopfattelse, som var fremherskende i tiden fik mange kunstnere til at holde fast i N.L. Høyen’s ønske om at skildre bl.a. almuelivet. Det er Vermehrens fiskerkoner, sædemænd og andre skikkelser fra bondelivet smukke eksempler på.

Vermehren var som underviser på akademiet ikke blind for tidens stræben mod større realisme og bl.a. P.S. Krøyers talent. Han forblev imidlertid selv som nationalromantisk folkelivsmaler en fastholder af situationer. Hans personer og miljøer fryses fast i en tidløshed som oftest har medført, at malerierne er blevet brugt til illustrationer af eksempelvis genudgivelser af Steen Steensen Blichers noveller. Han blev dog aldrig decideret realist, som man kender stilen fra Frankrig.


@