,

Jerichau Harald

Harald Jerichau
Landskabsparti fra Rom, Villa dei Quintili ved Via Appia, 1870
Olie på lærred, 37 x 50 cm.
Inventarnummer: 0205NMK
Erhvervet for midler af testamentarisk arv fra direktør Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen med tilskud fra Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slagt og Venner, 2007

 

I et landskab sydøst for Rom er en antik ruin ved at blive opslugt af den omgivende natur. Træer og vegetation har bredt sig på toppen, mens bygningen selv tager form af en klippeside. Under naturen og forfaldet anes bygningens oprindelige form. For eksempel ses resterne fra en sal med overdækket kuppel og et tøndehvælvet rum med kassetter. Ruinen er formentlig den store Quintiler-villa, der oprindeligt blev opført af to senatorer omkring 200 år e.Kr. og senere udvidet af de romerske kejsere. Den sammenpressede og komplicerede form, som udgør den forfaldne villa, vidner om et brud med den stramhed, som kendetegnede guldalderkunstens arkitekturprospekter.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Harald Jerichau (1851-1878)

Beskrivelse

Harald Jerichau
Landskabsparti fra Rom, Villa dei Quintili ved Via Appia, 1870
Olie på lærred, 37 x 50 cm.
Inventarnummer: 0205NMK
Erhvervet for midler af testamentarisk arv fra direktør Per Vilhelm & Mygge Kolbing-Nielsen med tilskud fra Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slagt og Venner, 2007

 

I et landskab sydøst for Rom er en antik ruin ved at blive opslugt af den omgivende natur. Træer og vegetation har bredt sig på toppen, mens bygningen selv tager form af en klippeside. Under naturen og forfaldet anes bygningens oprindelige form. For eksempel ses resterne fra en sal med overdækket kuppel og et tøndehvælvet rum med kassetter. Ruinen er formentlig den store Quintiler-villa, der oprindeligt blev opført af to senatorer omkring 200 år e.Kr. og senere udvidet af de romerske kejsere. Den sammenpressede og komplicerede form, som udgør den forfaldne villa, vidner om et brud med den stramhed, som kendetegnede guldalderkunstens arkitekturprospekter.

Download foto »
PUBLIC DOMAIN

 

Harald Jerichau (1851-1878)


@