,

Samlingen er tilbage

Efter at have turneret i Holland, Tyskland og dele af Danmark er det en stor glæde at kunne præsentere vores kunstsamling tilbage på museet over to etaper i efteråret 2021.

Vi indleder med en ophængning af guldaldersamlingen i en nyrenoveret sal, som åbner lørdag den 16. oktober. Halvdelen af værkerne her er netop hjemvendt fra Holland, hvor Rijksmuseum Twenthe præsenterede værkerne under titlen ‘Den danske guldalder – et paradoks’. Et naturligt synspunkt set fra et hollandsk perspektiv, hvor guldalderen i 1600-tallet netop opstod som følge af blomstrende handel og voksende velstand. Men i Danmark gjorde det stik modsatte sig gældende; her er det den første halvdel af 1800-tallet, hvor nationen var på afgrundens rand, der kom til at lyde betegnelsen ‘Den danske guldalder’. Det var her dansk billedkunst, litteratur og videnskab blomstrede som aldrig før, og landets ‘gyldne’ generation af kunstnere malede sig så eftertrykkeligt ind i eftertiden. Udstillingen belyser også den europæiske indflydelse på malernes motiver, hvor det at rejse gennem Europa var en væsentlig del af den kunstneriske dannelse. Ligesom de borgerlige værdier for perioden berøres.

Senere på året, når sidste etape af klimarenoveringen tillader det, åbner den resterende del af museet med yderligere en ophængning af samlingens hjemvendte værker.

Om kunstsamlingen

Museets kunstsamling består af knap 240 værker fordelt over 500 års kunsthistorie med markante kunstværker fra italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder. Netop værkerne fra renæssancen og barokken gør samlingen unik, da Nivaagaards Malerisamling, ud over Statens Museum for Kunst, er det eneste sted i landet, hvor man kan opleve en større samling af ældre europæisk kunst. Godt halvdelen af samlingen har denne sommer været ude i verden, med henholdsvis vores danske guldalderværker udlånt til Rijksmuseum Twenthe i Holland og de ældre mesterværker til Skovgaard Museet i Viborg, mens udvalgte renæssanceværker har været udstillet på Alte Nationalgalerie i Berlin.

Det er os en stor glæde, at gæster og turister i andre dele af Danmark og Europa har haft adgang til vores kunstsamling, mens Nivaagaards Malerisamling gennemgår den igangværende klimarenovering, der netop skal sikre museets samling fremover.

Størstedelen af samlingens værker af Wilhelm Marstrand er fortsat udlånt til særudstillingen ‘Wilhelm Marstrand. Den store fortæller’, der i øjeblikket vises på Skovgaard Museet, inden den kommer til Nivaagaards Malerisamling i januar – juni 2022. Her vil udstillingen kunne opleves med flere supplerende Marstrand-værker fra egen samling samt det ikoniske portræt af Johanne Luise Heiberg (udlånt fra Frederiksborg Slot).

Besøg den digitale samling

Kom tæt på alle malerierne og besøg museets digitale kunstsamling her – og på Google Arts & Culture.

Se også filmpræsentationer af udvalgte kunstværker fra samlingen her.

 

 

 


@