,

Mellemtrin (4. – 6. klasse)

Stil skarpt på kunsten: Sammen går vi på opdagelse i museets værker. Gennem lege og øvelser stiller vi skarpt på detaljerne og fortællingerne i malerierne. Eleverne får trænet at sætte ord på deres oplevelser og bliver introduceret til billedanalytiske værktøjer.

Portræt og identitet: Hvem er det vi ser på billedet? Ligesom repræsentationen på de sociale medier i dag er vigtig for mange, var det f.eks. i barokken vigtigt for de mennesker, som bestilte et portræt, at fremstå på bedst mulig vis. Ved hjælp af tegneøvelser og dialog skal vi snakke om identitet, iscenesættelse og portrætkunst.

Landskaber: Malerier er vinduer til nye verdener. Hvor er vi rejst hen? Er vi rejst til de varme eller kolde lande? Eller er vi rejst til en eventyrverden hvor alt kan ske? I dette forløb går vi ind i de forskellige landskaber, og taler om de følelser og associationer vi får derinde.

Historien om en samler og hans museum: Eleverne hører historien om, hvordan Johannes Hage indkøbte kunst og stiftede det, der nu er et statsanerkendt kunstmuseum, nemlig Nivaagaards Malerisamling. Vi ser nærmere på nogle af samlingens highlights og hører spændende historier bl.a. om det berømte Rembrandt-røveri.

Booking: Undervisningsansvarlig Ditte Jacobsen: dj@nivaagaard.dk eller tlf. 4914 1017.

I kan altid skrive en mail eller ringe til Ditte for spørgsmål eller særlige ønsker.

Efteråret 2022: Kunsten at være barn

Til efterårets udstilling SOFONISBA – HISTORIENS GLEMTE MIRAKEL tilbyder vi et forløb, hvor eleverne kan gå på opdagelse i de omkring 400 år gamle malerier og være med til at undersøge, hvordan det mon var at være barn dengang og nu.

Forløbet er målrettet 2.-5. klasse.

Vi ønsker at aktivere elevernes sanser, følelser og indlevelsesevne og formidle glæde ved æstetiske oplevelser. Vi inviterer eleverne til at undersøge børnene på malerierne og skabe historier om det liv, der kunne forme sig for personerne. Hvordan mon børnenes køn, religion, dannelse og sociale stand var med til at skabe deres livsbaner, og hvordan er det i dag – har alle lige muligheder for at skabe det liv, de drømmer om?

Da kunstneren Sofonisba Anguissola (1532-1629/1630) levede var der forskellige forventninger til pigers og drenges liv og uddannelse. Sofonisba var selv en af de få piger, som dengang blev uddannet kunstmaler.

Undervejs ønsker vi at understøtte et demokratisk fællesskab, der analyserer og tolker billedkunsten ved at give plads til nye erfaringer om sig selv, omverden og andres livserfaringer. Forløbet slutter med, at eleverne skal formidle deres egne fremtidsdrømme æstetisk.

Hvornår: Undervisningsforløbet kan bookes 3. september – 15. januar 2023.

Varighed: Forløbet varer 2 timer inklusivt børnenes eget billedarbejde.  Forløbet varer 1 time uden billedarbejde.

Pris: 300 kr. / 450 kr. – Undervisningen er gratis for skoler og institutioner i Fredensborg kommune

Fag: Dansk og billedkunst.

Kompetenceområder: Billedanalyse, billedfremstilling og billedkommunikation (billedkunst) & fortolkning og kommunikation (dansk).

Færdigheds- og vidensmål:

Billedkunst:
Eleven kan samtale om billeders opbygning, indhold og funktion

Eleven kan tegne helheder og detaljer ud fra iagttagelsen, ideer og oplevelser.

Dansk:
Eleven kan lege med og udtrykke sig om billeder og forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om billeder.

Eleven kan undersøge billeders virkemidler og udtrykke sin billedforståelse.

Booking:
Undervisningsansvarlig Ditte Toft Jacobsen: dj@nivaagaard.dk eller tlf. 4914 1017.

I kan altid skrive en mail eller ringe til Ditte for spørgsmål eller særlige ønsker.


@