,

Udskoling (7. – 9. klasse)

Billedanalyse: Hvordan kan billedanalysen hjælpe os til at fortolke det kunstværk, vi står overfor? Hvad er en komposition, og hvad kan farver have af betydning i f.eks. et religiøst renæssancemaleri? I dette forløb arbejder vi med grundlæggende billedanalytiske begreber og træner at iagttage, beskrive, vurdere og fortolke kunst.

Portræt og identitet: Hvem er det vi ser på billedet? Ligesom repræsentationen på de sociale medier i dag er vigtig for mange, var det f.eks. i barokken vigtigt for de mennesker, som bestilte et portræt, at fremstå på bedst mulig vis. Ved hjælp af dialog, praktiske øvelser og billedanalyse skal vi snakke om identitet, iscenesættelse og portrætkunst.

Guldalder: Den danske guldalder er én af de mest frodige perioder i dansk historie. Sammen udforsker vi museets værker fra perioden og får et indblik i de forskellige strømninger, som var fremherskende i guldalderens malerkunst (og litteratur). Det er muligt at booke dette forløb som et 2-timers forløb.
Hent undervisningsmateriale om guldalderen »

National identitet: Hvad vil det sige at være dansk? Hvordan kommer det til udtryk i billedkunsten (og litteraturen), og hvorfor vokser den nationale identitet frem netop i den første del af 1800-tallet? Vi taler om, hvad kulturarv er, og hvad den betyder for os og vores egen selvopfattelse. Det er muligt at booke dette forløb som et 2-timers forløb, hvor den ene time foregår foran værkerne og den anden time bruges på at læse og analysere en udvalgt tekst.


@