Ungdomsuddannelser

Billedanalysens hemmeligheder: Undervisningsforløbet giver et indblik i de hjælpemidler og faldgruber, der kan være i en billedanalyse. Eleverne får mulighed for at eksperimentere på egen hånd, med hjælp fra museets underviser. Hvordan kan billedanalysen hjælpe os til at fortolke det kunstværk vi står overfor? Hvad er en komposition, og hvad kan farver have af betydning i f.eks. et religiøst renæssancemaleri?

Kunsthistoriens perioder: Hvordan kan man kende forskel på et renæssancemaleri og et guldaldermaleri? Hvad skete der i barokken? Hvordan identificerer man et italiensk og nordeuropæisk renæssancemaleri? I dette forløb vil museets samling danne grundlag for en gennemgang af forskellige perioder i kunsthistorien.

Portrætter: Hvilken funktion havde et portræt førhen og nu? Eleverne vil gennem museets mange forskellige portrætter fra renæssance, barok og guldalder, få et indblik i portrættets historie. Med emner som repræsentation, identitet og iscenesættelse, vil malerierne blive aktualiseret og diskuteret ud fra elevernes egne iagttagelser og oplevelser.

Landskaber: Et landskabsmaleri kan betragtes som et vindue mod den verden og samtid som kunstneren var en del af. Selvom naturen altid har omgivet mennesket og skabt liv og død, så er landskabsmaleriet et relativt nyt motiv. Gennem museets store samling af landskabsmalerier, vil eleverne få et kendskab til landskabsmaleriets historie og funktion gennem tiderne.

National identitet: Hvad vil det sige at være dansk? Vi taler om, hvad kulturarv er, og hvad den betyder for os og vores egen selvopfattelse. Hvordan kommer det til udtryk i billedkunsten (og i litteraturen)?


@