,
  • Skolebesøg
  • Skolebesøg
  • Skolebesøg
  • Skolebesøg
  • Skolebesøg

Skolebesøg på Nivaagaards Malerisamling

Kunst skal ses i virkeligheden!

På Nivaagaards Malerisamling er det vigtigt for os at skabe et trygt og rart læringsrum, hvor der er plads til alle, og hvor der er plads til spørgsmål, diskussion og refleksion.

Vi tilbyder dialogbaseret undervisning til skoler i de epoker, der er repræsenteret i museets permanente samling samt i de særudstillinger, som vises. Gennem dialog, miniforedrag, fortællinger og praktiske øvelser, bliver eleverne i stand til at analysere, tolke og opleve billedkunsten. De får trænet at sætte ord på deres oplevelser, de får værktøjer til at ”åbne” billeder op, og de får viden og indsigt i den valgte tematik eller periode på en inkluderende, legende og sanselig måde. Samtidig søger vi altid at drage paralleller til i dag og gøre kunsten relevant ved dels at tage udgangspunkt i børn og unges erfaringsverden og virkelighed, dels at have blik for skolernes virkelighed ift. pensum og mål.

Der tilbydes 1 times forløb, 2 timers forløb og længerevarende forløb. De længerevarende forløb tilrettelægges i samarbejde mellem museum og skole. Alle forløb understøtter relevante færdigheds- og vidensmål.

Varighed: 1 time / 2 timer
Pris: 300 kr. / 450 kr. – Undervisningen er gratis for skoler og institutioner i Fredensborg kommune

Det tager 10 minutter at gå til museet fra Nivå Station, og det er muligt for skoleklasser at spise deres medbragte mad på museet.

Booking: Undervisningsansvarlig Ditte Jacobsen: dj@nivaagaard.dk eller tlf. 4914 1017.

I kan altid skrive en mail eller ringe til Ditte for spørgsmål, særlige ønsker, eller hvis I er interesserede i et længerevarende forløb.


@