• Bliv støttegiver

Støt Nivaagaards Malerisamling

Johannes Hage, stifteren af Nivaagaards Malerisamling, overdrog i 1908 sin private kunstsamling til offentligheden. Glæden ved at give er uløseligt forbundet med museets historie, og det har alle vores gæster siden 2018 kunnet få del i ved selv at blive støttegivere. Nivaagaards Malerisamling indkøber nemlig fortsat værker til styrkelse af sin unikke kunstsamling, primært inden for dansk guldalder.

På baggrund af de udfordringer corona-situationen i 2020-21 efterlader museet i, har Nivaagaards Malerisamling udvidet støtterammerne, således at støttebeløbene ikke udelukkende går til indkøb af kunst, men også bidrager til fastholdelse af museets udstillinger, formidlingsaktiviteter og arrangementsprogram.

Støttebeløbene er valgfri, dog minimum 200 kr., hvorved museet kan søge om momsfradrag iht. reglerne i ligningsloven § 8a.

Skattefradrag
Støttebeløbet er fradragsberettiget og indgår automatisk som fradrag i din skattebetaling, når du giver os dit CPR-nummer. Vi indsamler dit CPR-nummer med henblik på at sende det til SKAT, så de kan kontrollere fradraget, og vi kan modtage støtten, hvorefter CPR-nummeret slettes. Vi videregiver ikke CPR-numre til andre og behandler det sikkert undervejs.

Fradragsværdien er ca. 32%, så et støttebeløb på 200 kr. koster reelt kun 136 kr. Skattefradraget gives iht. reglerne i ligningsloven § 8a.

Støt her »


@