,

Jacob van Doordt

Doordt Jacob van
JACOB VAN DOORDT
Barnporträtt av en prins, odaterad

@