,

Ubekendt kunstnar

Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Exteriör med personer och hästar, u.å.
Johannes Lingelbach
JOHANNES LINGELBACH
Vy över en sydländsk hamn i Livorno med köpmän och fångar, ett fartyg och en staty av Ferdinand I de’ Medici, odaterad
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Pojke med frukträtt, odaterad
Okänd konstnär. Kopierad efter Pieter de Hooch
OKÄND KONSTNÄR
Interiör, odaterad
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Kvinnoporträtt, 1686-1700
Okänd konstnär. Konstnär från Antwerpen, från kretsen kring Anthonie Victorijns och Cornelis Mahu
OKÄND KONSTNÄR
Munterhet i en bondstuga, ca. 1650
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Mansporträtt, 1686-1700
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Mansporträtt, ca.1550
Kretsen eller verkstaden runt Peter Paul Rubens och Anthonis van Dyck
OKÄND KONSTNÄR
Mansporträtt, odaterad
Kretsen kring Johannes van der Bent och Jan Frans Soolmaker
 
Landskap i italiensk karaktär med ryttare, 1600-talet

@