,

Ubekendt kunstnar

Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Exteriör med personer och hästar, u.å.
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
En nordafrikansk hamn. Till vänster galärslavar, odaterad
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Pojke med frukträtt, odaterad
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Interiör, odaterad
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Kvinnoporträtt, 1686-1700
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Munterhet i en bondstuga, ca. 1650
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Mansporträtt, 1686-1700
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Mansporträtt, ca.1550
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Mansporträtt, odaterad
Okänd konstnär
OKÄND KONSTNÄR
Ryttare frågar om vägen, 1600-talet

@