,

C. W. Eckersberg

Eckersberg C. W.
C. W. ECKERSBERG
Andakt vid den heliga porten i Peterskyrkan, ca. 1814
Eckersberg C. W.
C. W. ECKERSBERG
Hagar och Ismael i öknen, 1812
Eckersberg C. W.
C. W. ECKERSBERG
Korvetten Najaden under segel, ca. 1834
Eckersberg C. W.
C. W. ECKERSBERG
Månskensbild, 1821
Eckersberg C. W.
C. W. ECKERSBERG
Regnbåge över havet, en jakt på kryss med några andra fartyg, 1836
Eckersberg C. W.
C. W. ECKERSBERG
Sjöstycke med ön Hjelm och den jylländska kusten, 1827-45
Eckersberg C. W.
C. W. ECKERSBERG
Vesta-templet i Rom, 1814-1816

@