,

Carl Bloch

Bloch Carl
CARL BLOCH
En munk som speglar sig, 1875
Bloch Carl
CARL BLOCH
Två kvinnor som samtalar, 1874

@