,

J. Th. Lundbye

Lundbye J. Th.
J. TH. LUNDBYE
Brölande kor vid ett stängsel, 1847
Lundbye J. Th.
J. TH. LUNDBYE
Utanför ladugården, 1847
Lundbye J. Th.
J. TH. LUNDBYE
Vinterlandskap med nordsjälländsk karaktär, 1841

@