,

Jens Juel

Juel Jens
JENS JUEL
Landskapet vid Öresund, ca. 1800
Juel Jens
JENS JUEL
Portræt av Peter Tutein med sin yngste son Louis Alexander, ca. 1800

@