,

Thorvald Niss

Niss Thorvald
THORVALD NISS
En landsväg i Vendsyssel, 1876
Niss Thorvald
THORVALD NISS
Vinterbild från skogarna vid Hillerød, odaterad

@