,

Christian Albrecht Jensen

Jensen Christian Albrecht
CHRISTIAN ALBRECHT JENSEN
Hans och Bolette Puggaards tre barn, 1827
Jensen Christian Albrecht
CHRISTIAN ALBRECHT JENSEN
Porträtt av Johannes Dam Hage (1800–1837), redaktör för ”Fædrelandet", 1837

@