,

Jørgen Sonne

Sonne Jørgen
JØRGEN SONNE
Fåraherdar i den romerska Campanien, 1835
Sonne Jørgen
JØRGEN SONNE
Tecknad förstudie Fåraherdar i den romerska Campanien, ca. 1836
Sonne Jørgen
JØRGEN SONNE
Tre ridande kampagnoler, 1872

@