,

Albrecht Bouts

Bouts Albrecht
ALBRECHT BOUTS
Kristus visar sin mor spikmärkena i sina händer, ca. 1490

@