,

Lucas Cranach d.Æ.

Lucas Cranach d.Ä.
LUCAS CRANACH D.Ä.
Caritas (Välgörenhet), 1535
Cranach d.Ä. Lucas
LUCAS CRANACH D.Ä.
Madonna och Kristusbarnet med den lilla Johannes Döparen och änglarn, efter 1537

@