,

Søstrene Anguissolas Kreds

Systrarna Anguissolas Cirkel
SYSTRARNA ANGUISSOLAS CIRKEL
Porträtt av gammal kvinna, odaterad

@