,

HISTORIA

Nivaagaards Malerisamling var ursprungligen privat och skapades av godsägaren och politikern Johannes Hage (1842-1923) under perioden omkring 1895-1905. Johannes Hage samlade på europeisk bildkonst från renässansen och barocken och dansk konst från guldåldern. Vid ett möte den 30:e september 1908 gjorde han sin privata konstsamling till en självstyrande institution med tillgång för allmänheten. 1903 hade han tidigare låtit arkitekten Johan Schrøder bygga ett litet konsttempel till samlingen nära Nivaagaards huvudbyggnad. Intill sin död 1923 var John Hage ordförande i styrelsen, som drev museet fram till 1981, då den första professionella chefen anställdes. Under perioden 1960-81 innehades ordförandeposten av arkitekten Christian Hage, som gjorde en stor insats för att säkerställa museets finanser och renovera byggnad, samling och park. Ända tills det sena 1970-talet var konstsamlingen i stort sett självfinansierande, men från 1979 har museet fått ett årligt bidrag från Karlebo Kommun och Frederiksborgs län. De lokala bidragen var en förutsättning för att konstsamlingen 1983 blev ett nationellt erkänt konstmuseum med rätt till statliga subventioner. Med anledning av 75-årsdagen av museets grundande hölls den första utställningen 1983. För produkter från Velux-stiftelse från 1981 och Knud Højgaards stiftelse påbörjades 1988 byggandet av en utställningshall i anslutning till den ursprungliga, med kafé och andra offentliga lokaler efter ritningar av Kungliga Byggnadsinspektör, arkitekt m.a.a. David Bretton-Meyer. 1992 finansierade Bergiastiftelsen en ytterligare utvidgning av Bretton-Meyer med utställningshallar, magasin och kontorsflygel med styrelserum, som också fungerar som högkvarter för stiftelsen, administrationen flyttades senare från museet 1996. Ett nära samarbete mellan Bergiastiftelsen och Nivaagaards Malerisamling inleddes.

Museets grundare Johannes Hage

Johannes Hage (1842-1923) föddes in i en förmögen köpmannafamilj. Efter studier i nationalekonomi, avbrutna av deltagande i kriget 1864, slog han sig på jordbruk och ärvde 1872 lantegendomen Nivaagaard efter sin far, stora storköpmannen Alfred Hage. Som en godsägare var Johannes Hage den lokala patriarken som tog hand om sina anställdas väl och ve och med samma självklarhet tillhörde han högerpartiet. På 1890-talet när han drog sig tillbaka från det politiska arbetet blev konstinköp hans stora passion. Här fick han värdefull hjälp av sin konstkunnige vän, kapten Frederick Grunwaldt, samt ledande dansk och utländsk museipersonal och konsthistoriker som Karl Madsen, Gustavo Frizzoni och Hoofstede de Groot. När Johannes Hage gav sig in i konstinsamlingen, berodde det på hans uppväxt i en av Köpenhamn ledande kulturella miljöer. Viktigare, var dock en önskan att återställa Danmarks anseende efter nederlaget 1864 med hjälp av en samling av det yppersta av vad europeisk konst hade att erbjuda.johannes-hage-i-loejtnantsuniform-c4-e1393843396322

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@