,
  • Tea with a view II
  • Tea with a view II
  • Tea with a view II

Tea with a view II

Fredensborg Kommunes Kunstfond har förvärvat verket ”Tea with a View II” av den danska konstnären Anja Franke. Konstverket fick 2013 en framträdande plats i parken vid Nivaagaards Malerisamling, där den vackert ramar in naturen.

”Tea with a View II” är en offentlig skulptur som är placerad i det öppna landskapet. Konstruktionen utgörs av ett ramverk där man kan sitta ner, ta en paus och låta tiden gå. Verket fyller tomrummet och den öppna utsikten med individuella tankar, drömmar och fantasier. Skulpturen, som består av ekträ, solceller, spegelglas och en vattenkokare, inbjuder betraktaren till eftertänksamhet, men också till interaktion.

Konstnären bakom verket, Anja Franke, är född 1962. Hon bor och arbetar i Danmark och är utbildad fotograf och bildkonstnär vid Det Kongelige Danske Kunstakademi.

”Tea with a View II” ställdes under 2013 ut på skulpturfestivalen Sculpture by the Sea i Århus, där verket blev prisbelönat.

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@