,
  • Julie Boserup. Passage
  • Julie Boserup. Passage
  • Julie Boserup. Passage

12 januari – 25 augusti 2019

Julie Boserup. Passage

Nästan samtidigt med Morris-utställningen omvandlar konstnären Julie Boserup den smala passagen i museets norra korridor till en både omslutande och perspektivrik collageinstallation. Med hjälp av historiska arkivbilder, landskapsmålningar och färgade ytor skapar Boserup ett illusionsrum där inne och ute, det rumsliga och det oändliga möts.

Boserup har inspirerats av museets historia, den ursprungliga fasaden och den vackra konsten och naturen runt omkring oss. Boserup har fokuserat på den stora mängden bildmaterial som vi är omgivna av, och i sin verksamhet ger hon nytt liv åt ofta bortglömda och försummade bilder.


@