,
  • Kommande
  • Kommande
  • Kommande

2020

SOMMARUTSTÄLLNING PRESENTERAD AV DANH VO

21 juni–6 september

Under sommaren 2020 inleder Nivaagaards Malerisamling ett samarbete med den internationella konststjärnan Danh Vo (född 1975). Som barn flydde Danh Vo från Vietnam med sin familj och hamnade i Nivå. Idag bor han i Berlin och Mexiko och har hela världen som sin scen. Han har representerat Danmark på Venedigbiennalen och hade en stor soloutställning på Guggenheim Museum i New York. Nu kommer Vo tillbaka till Nivå, där han under ett antal somrar kommer att presentera sina internationella favoritkonstnärer som ingår i hans privata konstsamling. Det finns nämligen två spännande samlare från Nivå – vår grundare John Hage och Danh Vo.

BERÄTTELSER OM MÖDRAR

Hösten 2020

Alla har en mor. En del får själva uppleva att bli mor. Modersrollen är svår och den förändras gradvis under olika skeden av livet. Den omväxlande idylliseras, diskuteras, idealiseras och kritiseras. Utställningen ”Historier om mødre” (Berättelser om mödrar) visar religiösa och sekulära porträtt av mödrar med barn och diskuterar med utvalda teman modersrollen i historiskt och nutida perspektiv. Malerisamlingens utställning kommer att lägga huvudvikt vid äldre konst från tiden före 1900. Louisiana Museum of Modern Art visar samtidigt en utställning om moderskap med fokus på detta motiv i modern konst. På så sätt kompletterar de båda museerna varandra och samarbetar på olika nivåer. Man visar centrala verk från andra museer i Danmark och utomlands och från privata samlingar förutom verk från museets egna samlingar.

WILHELM MARSTRAND.
DEN STORE BERÄTTAREN

Våren 2021

Wilhelm Marstrand har en speciell plats i guldålderssamlingen på Nivaagaards Malerisamling. Han hade en nära relation med familjen Hager och har porträtterat tre generationer av den. Marstrand var en lysande kolorist, han behärskade komplexa kompositioner med många gestalter som ingen annan, och var en begåvad berättare, något som hans stora och mångskiftande produktion vittnar om. Just berättandet står ofta i centrum i Marstrands många folklivsskildringar, som är färgstarka och levande ögonblicksbilder.

Att Marstrand också läste mycket återspeglas i hans verk, då han ofta använde litterära förlagor. Dessutom gick han gärna på teater, vilket flera av hans genrescener vittnar om med sin inspiration från vaudeville och lekfulla, satiriska visor.

Det är denna enastående och sprudlande talang som utställningen kretsar kring. I olika teman utvecklar vi porträttet, teatern, Italienresorna och folklivsskildringarna ‒ några av de genrer där Marstrand oftast gav uttryck för sin skaparglädje.

Utställningen är ett samarbete mellan de fyra konstmuseerna Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Skovgaard Museet och Nivaagaards Malerisamling.

TVÅ KONSTNÄRSKOLONIER
HORNBÆK OCH ARILD

Hösten 2021

Under 1800-talets senare hälft uppstod två konstnärskolonier på vardera sidan av sundet: i Arild och i Hornbæk. Det var de gamla fiskelägena, lokalbefolkningen, det fantastiska ljuset, havet och den karaktäristiska naturen som lockade konstnärerna.

I Arild, som ligger på Kullahalvöns östra sida, var det gästgiveriet Mor Cilla som var samlingspunkten, och där möttes både svenska och danska konstnärer. Från Sverige kom konstnärer som Carl Fredrik Hill, Richard Bergh, Gustaf Rydberg, Elisabeth Kayser och Prins Eugen bland många andra. Men även danska konstnärer lockades till Kullahalvöns unika natur, däribland C.F. Sørensen, August Jerndorff, P.S. Krøyer och Viggo Pedersen; den sistnämnde grundade även en konstskola i staden.

Dessa konstnärer slog sig tidvis även ned i Hornbæk på Själlands nordkust, där den pittoreska miljön inspirerade till stämningsfulla, ljusa motiv. Hit kom även Peter Raadsig, Viggo Johansen, Frants Henningsen, Kristian Zahrtmann, Holger Drachmann, L.A. Ring, Peter Ilsted och Carl Locher. Det är dessa två levande konstnärsmiljöer som utställningen fokuserar på.

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@