,

Genrescen

Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Don Quijote och Sancho Panza vid ett vägskäl, odaterad (efter 1847)
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
En auktionsscen, 1835
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
En flyttedagsscen, 1831
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Fängelsescen i Rom, 1837
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
En ung flicka och två fiskare, ca. 1853
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Fadersglädje, ca. 1839
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Från en romersk osteria, piprökande jägare och italienskor
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Italienare. Studie til S:t Antonius-festen i Rom, ca. 1838
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Italienska som hälsar från ett fönster, slutningen av 1850'erne
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Napolitansk pojke och hund. Studie till Scen ur det napolitanska folklivet, ca. 1839
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Philemon och hans anklagare. Scen ur L. Holbergs Det lykkelige skibbrud, akt 5, scen 9 (Skiss till målning med samma motiv, 1859), ca. 1859
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Romarinna med ett barn. Studie til S:t Antonius-festen i Rom, ca. 1838
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Romerska borgare församlade till fest i en osteria, 1839
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Scen ur det napolitanska folklivet. Studie, ca. 1839
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Figurstudie till Dansende romerinde, før 1838
Marstrand Wilhelm
WILHELM MARSTRAND
Vielgeschreys bekymmer. Scen från L. Holbergs "Den jäktade", akt 1, scen 6 (Skiss), före 1850

@