,
  • Litteratur på museet

Litteratur på museet

Litteraturen påverkar och inspirerar konsten och vice versa. Vi presenterar denna höst fyra spännande författare, som den sista torsdagen i månaden var för sig besöker Malerisamlingen och berättar om sin senaste bok och det intensiva arbetet med att skriva den.

Museets läsecirkel inbjuder en gång i månaden nya och gamla deltagare att fördjupa sig i bra böcker som valts ut av läsecirkeln. Det krävs ingen anmälan till läsecirkeln – man bara dyker upp.

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction 

@