,

Styrelsen

Styrelsen för Nivaagaards Malerisamling ansvarar för museets verksamhet och består av företrädare från den kommunala bidragsgivaren, Bergiafonden och de Hageske institutionerna.

 

Styrelsen består av

  • Joachim Malling
  • Jens Hage
  • Kristian Eiberg
  • Erik Bjerager
  • Christina Papsø Weber
  • Tinne Borch Jacobsen
  • Kristian Hegaard

 

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@