,
  • Parken

En romantisk trädgård i Nivå

Museet ligger i en vacker park, som är gjord som en romantisk trädgård med stora gamla träd och ett överflöd av rhododendron. Större delen av parken är öppen för allmänheten året runt. I slutet av maj och början av juni är rhododendron i full blom och trädgården är en veritabel flod av blommor och färger. Trädgården förändras ständigt eftersom nyplantering görs hela tiden. Under de senaste två åren har den planterade arealen utökats med 500 nya Rhododendron varje år.

Parken hör till Den Hageska Stiftelsen, som idag ligger i en byggnad under herrgården Nivaagaard, som är museets närmaste granne. Denna egendom förvärvades 1862 av Johannes Hages far, storköpman och godsägare Alfred Hage, och vid hans död ärvde Johannes Hage gården med tillhörande tegelbruk och ringugn. Under många år lät Johannes Hage trädgården som fanns runt gården vara som den var. 1901 bestämde han sig dock för att utforma en helt ny plan för trädgården. Målet var en romantisk park anlagd enligt engelska principer. Han bad landskapsträdgårdsmästaren Edvard Glæsel stå för utformningen. Den park vi ser idag är resultatet av en rekonstruktion, utförd av arkitekten Christian Hage på 1980-talet.

Det finns förutom parken även en fridlyst ängsmark precis utanför dörren, där det vimlar av rovfåglar och rådjur. Har du lust att gå en promenad så ligger skog och Nivå strandpark på lämpligt avstånd från museet.

Tea with a View II i parken ved Nivaagaards Malerisamling »

Översättare: Översättningsbyrå Diction

@